Ekoprojekt

Już teraz na rynku są dostępne kominki, które spełniają najsurowsze wymagania środowiskowe

Kominkom wysokie wymagania stawia Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE zwana potocznie ekoprojektem. Obejmuje ona wszystkie stosowane w budownictwie urządzenia wykorzystujące energię. Urządzenia energetyczne we wszystkich krajach Unii Europejskiej powinny spełniać szczegółowe normy – chodzi m.in. o granice emisji pyłów, tlenku węgla, czy tlenku azotu. Przepisy unijne odnoszące się do emisji spalin pieców, kominków i innych urządzeń energetycznych weszły w życie w styczniu 2022 roku. Wprowadzenie tych norm znacznie ogranicza emisję szkodliwych substancji do atmosfery, tym samym poprawia jakości powietrza i udowadnia, że palenie drewnem w nowoczesnych kominkach jest eko!

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą wkładów kominkowych, pieców i innych urządzeń spełniających surowe wymagania ekoprojektu :)

Logo ekoprojketu
Oznakowanie produktów spełniających ekoprojekt